στα 1500μ υψόμετρο μέσα στο δάσος

και μόλις 24χλμ απο τη Σέρρες.......
βρίσκεται το δικό σου καταφύγιο!!!!!

τηλ: 2321062400

Το  καταφύγιο είναι  ανοίκτα   κάθε
Παρασκευή, Σάββάτο, Κυριακή  και  όλες  τις  αργίες, για  κάφε, ουζάκι, φαγητό.

πληροφορίες-κρατήσεις: 2321062400